İsyan ettiler: MAHALLELİ ve KÖYLÜLERDEN ÇEVRE EYLEMİ! (Foto galeri)

“Projelere değil, sanayinin yaşam alanlarına kurulmasına karşıyız”

İsyan ettiler: MAHALLELİ ve KÖYLÜLERDEN ÇEVRE EYLEMİ! (Foto galeri)

“Projelere değil, sanayinin yaşam alanlarına kurulmasına karşıyız”

İsyan ettiler: MAHALLELİ ve KÖYLÜLERDEN ÇEVRE EYLEMİ! (Foto galeri)
26 Nisan 2022 - 16:41

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi ve çevresindeki köy sakinleri Çevre Platformuyla birlikte, “Temiz Çevre, Temiz Hava” sloganı ile basın açıklaması yaparak eylem gerçekleştirdi. Yöre sakinleri, cüruf tesisi, taş ocağı ve bölgede kurulmak istenen ikinci karma Organize Sanayi’ye de karşı çıkarak, yerel yöneticilere ve milletvekillerine seslendiler. Köy ve mahalle sakinleri, “Projelere değil, projelerin yerine karşıyız. Burası yaşam alanı, tarım yapılıyor. Havamız, toprağımız ve suyumuza kimyasallar karışacak. Bölgedeki bitki örtüsü, ekolojik denge ve insanlar zarar görecek. Zaten havamız temiz değil. Yaşam alanımıza doğayı katledecek tesisler kurulmasın” dediler.

Haber MerkeziKaradeniz Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi ve çevresindeki köylerde yaşayanlar, bölgedeki mevcut tesis ve kurulmak istenen ikinci OSB’nin doğa ve çevre tahribatına yol açacağını savundular. Dövizler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde, Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) üyeleri ve Ereğli -  Alaplı ilçeleri Çevre Gönüllüleriyle birlikte basın açıklaması yaparak durumu protesto ettiler.

EYLEM ERTUĞRUL’DA EYLEMİ İZLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Op. Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul’da, eylem alanına giderek mahalleliye destek verdi ve basın açıklamasını sonuna kadar dinledi. 

Endişeli olduklarını söyleyen yöre sakinleri, cüruf tesisi, taş ocağı ve kurulmak istenen ikinci karma OSB ile ilgili çeşitli iddialarda da bulundu. Yerel yönetici, Zonguldak milletvekilleri ve konunun diğer muhataplarında gerekli girişim ve açıklamaların yapılmadığını kaydeden Kıyıcak sakinlerinden Rahim Kara; “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz. Burada tarım yapılıyor. Her sene tonlarca fındık, ceviz toplanıyor. Sebze ürünleri de yetiştiriliyor.  Hayvancılıkta yapılıyor. Bu tesisler havanızı, suyumuzu, toprağımızı mahvediyor. İkinci OSB’de kurulursa doğa katliamı olur. Yerleşim yerlerinden uzak sahaya kurulsun” diyerek, mahalle ve köy yakınlarında kurulmak istenen tesislere ve faaliyette olan tesislere karşı olduklarını vurguladı.

Kıyıcak Mahallesi’nin Kavakdere mevkii sakini Seyhan Kartal’ın okuduğu ortak basın açıklaması şöyle;

“Basın açıklamasını başlıklar halinde sunup konunun ve içinde bulunduğumuz durumun daha net anlaşılmasını sağlayarak katılanlarda farkındalık oluşturulacaktır. Basın açıklaması sonrası katılımcıların adeta gönüllü tanıtım elçisi olarak hizmet ederek bulundukları ortamlarda doğru ve net bilgiler verebilmeleri hedeflenmiştir.

‘CÜRUF İŞLEME TESİSİ KURULMASI ve MEVCUT CÜRUF İŞLEME TESİSİ FAALİYETLERİ’

Kavak deresi ve doğal olarak oluşan gölün boşaltılarak dere yatağına cüruf yığılmak istenmesine iki yıla yakın bir süredir karşı çıkıyor, her türlü mücadele yöntemi ile engel olmaya çalışıyoruz.

Kavakdere’sinin Alaplı ve Ereğli yakasına kurulmak istenen iki cüruf tesisi için hukuk mücadelemiz sonucunda, Ereğli tarafında kalan tesisler kapatıldı. Alaplı tarafında kalan tesisi içi dava devam ediyor. En son bilirkişi raporlarında ‘gölün bölgeye ekolojik değer kattığı, boşaltılamayacağı ve bu cüruf işleme tesislerinin imar planlarına uygun olmadığı’ yönünde doğa ve çevreden yana raporlar verildi.

Cüruf şirketleri mevcut kurulu tesisin (Ege Doğa Taş Eleme ve Kırma tesisi) yaklaşık 400 metre ilerisinde, Kavakdere’sinin 100 metre yakınında yolun üst kısmında yeni satın aldıkları 25 dönümlük arazide ve Alaplı OSB’de kiraladıkları 15 dönümlük arazide çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar. Farkındayız!

Hiçbir yasal izinleri olmadan buralarda cüruf işlemeye başladılar. Erdemir bu kaçak tesislere cüruf vermeye başladı.  Bu tesisler ile ilgili itiraz ve hukuk mücadelemizi yeniden başlatacağız.

Bu tesislerin birisi fındık bahçelerimizin bitişiğinde Ereğli sınırları içinde olup bir diğeri ise Bahçeşehir kolejinin çok yakınında Alaplı OSB sınırları içinde bulunmaktadır. Bilindiği gibi Alaplı OSB’nin sanayi tipi arıtma tesisi bulunmamaktadır.

Ereğli ve Alaplı halkı, bölgede yaşayanlar, köyler ve Kıyıcak Mahallesi olarak Erdemir’e sesleniyoruz;

* Kaçak Çalışan Cüruf şirketlerine atık vermeyi durdurun!

* Kaçak cüruf şirketleri aracılığı ile bölgemizin sularını, tarım alanlarını, ormanlarını ve kavak dere akıntısı ile plajlarımız ve denizlerimizin kirlenmesine neden olan atıklarınızı kendi bünyenizde yatırım yaparak işleyin!

* Tarıma elverişli, sulu tarım yapılmasına müsait ve ormanlık alanları ile kestane balı üretimine elverişli bu doğa harikası arazilerimizi cüruf atıkları ile verimsiz, çorak ve bitki örtüsü yetişmeyecek bir hale getirme planınızdan vazgeçin.

ERDEMİR, BÖLGEMİZİN OLMAZSA OLMAZI. ULUSLAR ARASI ALANDA ÇELİK DEVİ! ANCAK…

OYAK ve ERDEMİR yönetimine bir kez daha sesleniyor ve hatırlatıyoruz!          

Binlerce kişiyi istihdam eden ERDEMİR, yurt dışında da tesisler kuruyor. Atıklarınızı uluslararası standartlar çerçevesinde kendi bünyenizde yatırım yaparak işleyin. Bizler, ERDEMİR gerçeğinin fakındayız. ERDEMİR bölgemizin olmazsa olmazı haline gelmiş bir çelik devidir.

Lakin hava, toprak ve su kirliliği, buna bağlı hastalıklar ve yok olan kestane ağaçları gerçeğinin de bilincindeyiz.

OYAK ve ERDEMİR bölgemizi atık çöplüğü ve hava kirliliğine neden olan unsurlar için yatırım yapmayarak, bölgemiz için artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Erdemir yönetimine hatırlatıyoruz!

‘TAŞ OCAĞI DOĞA KATLİYAMINA DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ’

Ereğli Kıyıcak Mahallesi ve Alaplı Osmanlı köyü sınırları içinde 75 hektarlık (750 bin metrekare) bir alan maden sahası ilan edilmişti. Yılmazlar Madencilik İl özel idaresi ruhsatı ile 10 hektarlık bir alana ruhsat almıştı. Bu alanda taş çıkardılar ve bugünkü doğa tahribatları oluştu. Binlerce ağaç ve doğal alan yok edildi. Orman işletmesi ile yapılan sözleşmenin hiçbirisi yerine getirilmedi. Durum böyle iken Orman işletmesi ve şirket hakkında hiçbir kurum işlem yapmadı.”

İDDİALAR…

“75 hektar maden sahası taş ocağı sonrası oluşan gölü de içine alacak şekilde ​Kıyıcak Mahallesi yerleşim alanları sınırları içine kadar uzanmaktadır. Zonguldak il Özel idaresi bu sahanın 24.90 hektar alanını Ege Doğa AŞ. adına ruhsat verdi. Taş ocağı Ruhsat alanı içinde Kıyıcak Mahallesi sakinlerinin özel mülkiyetleri bulunmaktadır. Fındık bahçeleri ve çilek tarlaları bulunmakta arazi sahipleri izinsiz, kamulaştırmasız el konulan arazilerine ulaşamamaktadır.

Ayrıca, Ereğli Çevre Yolu projesi de bu ruhsat sahası içinde kalmaktadır. Kıyıcak Mahalle sakinleri olarak taş ocağına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Ege Doğa AŞ.  Taş ocağı alanında cüruf işlediği Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından görsel ve yazılı olarak tespit edilmişti.

Taş ocağı Ruhsatı Ereğli ve Kıyıcak-Merve’nin en verimli ve kıymetli arazilerini içine almaktadır. Bölge artık yerleşim alanıdır. Bölgede yaşayanlar olarak Zonguldak İl özel idaresi, Ereğli Belediyesi ve İl genel meclisi üyelerinin ruhsat ve taş ocağı tasarrufundan endişeliyiz! Bölgemizde yaşayan yöre Halkına hiçbir kurum doğru bilgi vermemekte ve hukuki alanda hak arama mücadelemiz esnasında tüm siyasi aktöreler ve kurumların cüruf şirketleri ve taş ocağı ruhsatı alan şirket lehine uygulamalar yaptığına üzülerek şahit olmaktayız.

Ayrıca, taş ocağı ruhsatı alan şirket, arazi sahiplerine karşı her türlü hile ve tehditvari girişimlerde bulunmaktadır.  Bölgemizin birlik ve bütünlüklü davranışları bu girişimleri boşa çıkarmaktadır. Arazi sahipleri işgal edilen arazileri için ayrıca bir hukuk mücadelesi başlatmıştır.

Bu bölge, Karadeniz Ereğli Belediyesi mücavir alanı içinde kalmaktadır. 75 hektar orman ve tarım alanı özel şirketlerin tahribatına teslim edilmek istenmiştir. İl özel idaresi ve ilgili kurumların bu yanlış doğa talanı ruhsatını asla kabul etmiyoruz.

‘KDZ. EREĞLİ’YE 2’nci ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI’

OSB’ler, taş ocağı ve cüruf tesisleri ile kuşatıldık. Nefes alamıyoruz! Durum bu halde iken bir de 2’nci OSB. Karma OSB’yi kabul etmiyoruz.

Kıyıcak, Merve Altı ve Kavakdere Mahallesi, Osmanlı, Gökhasan, İncivez ve çevredeki köyler OSB’ler ile kuşatıldı.

Ereğli ve Alaplı’da OSB’ler köylerimiz sınırında, bizim köylerimizin arazileri üzerinde yapıldı. İş, aş ve bölgesel kalkınma için bu duruma çok itiraz etmedik. Mevcut OSB’lerin endüstriyel arıtma tesisleri henüz yoktur. Birçok kirletici unsur ile zaman zaman yüzleşiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hamzafakıhlı köyü deresine bırakılan kimyasal atıkları hepimiz duyduk. Çok üzüldük! Tarım alanları içinden geçen bir dereden günlerce kimyasal sular aktı.

Karadeniz Ereğli TSO, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına Kıyıcak ve Karabacak Mahalleleri’nin arazilerini içine alacak şekilde, 197 hektarlık bir alanda Karma OSB başvurusu yaptı. Üzülerek belirtelim ki belediyesinin hiçbir teknik çalışma yapmadan bu proje için olur yazısı verdiğini biliyoruz!

Bakanlık makamına dilekçeler ile bilgi sorduğumuzda ön kabul aşamasından geçildiği bilgisini öğrendik. İlgili proje bölge halkının yani bizlerin hiçbir görüşü alınmadan alelacele gündeme getirildiğinden bizce hiçbir geçerliliği yoktur…

İktidar milletvekilleri, yerel idareciler sorularımıza net ve doğru cevaplar veremediler. Endişeliyiz!

Nefes alanlarımızı, bahçelerimizi, mezarlıklarımızı içine alan bu projeye karşı olduğumuzu yasalardan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, bu konuda hiçbir gayret ve çabadan da geri durmayacağımızın kamuoyu ve tüm sorumlu olan yetkililer nezdinde belirtmek isteriz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın! Bu farkındalık ile her şeye kazanç olarak bakan vahşi yaklaşımları artık kabul etmiyoruz. 

Daha yaşanılır bir dünya için el ele ve birlikte hareket edebilme temennilerimizle. Sağlıcakla kalın!”

4 AY ÖNCE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Konu ilk olarak dört ay önce basına yansımıştı. İkinci OSB’nin Kıyıcak Mahallesi yakınlarına kurulacağı ve bakanlıktan ön onayın alındığının basına yansımasının ardından, Ocak ayında mahalle sakinleri durumu protesto edip, basın açıklaması yaparak yetkililere seslenmişlerdi. Mahalle ve köy sakinleri, projelere değil projelerin yerine karşı olduklarını haykırmışlardı. Durum üzerine bazı yetkililerden kısa açıklamalar yapılarak, ikinci karma OSB’nin bölge istihdamına büyük katkı sağlayacağı, projenin OSB sahası içerisinde bulunduğu hatırlatılarak, endişelerin yersiz olduğu kaydedilmişti.

Haber ve fotoğraflar: Timuçin ÖZAT

 

 Bu haber 427 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum