İtirazlar reddedildi... Cami yeri buraya yapılacak!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahiline yapılması planlanan camii ile ilgili yapılan itirazların reddedildiği açıklandı.

İtirazlar reddedildi... Cami yeri buraya yapılacak!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahiline yapılması planlanan camii ile ilgili yapılan itirazların reddedildiği açıklandı.

İtirazlar reddedildi... Cami yeri buraya yapılacak!
27 Temmuz 2022 - 18:51

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Kdz. Ereğli Dolgu Alanı ve İlave Dolgu alanı imar planlarının sunulan "Park ve İbadet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve değişikliğinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylandığı ve yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Zonguldak İli, Ereğli İlçesi sınırları içerisinde ve kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2001 ve 2006 yıllarında onaylanan Ereğli (Karadeniz) Dolgu Alanı ve Ereğli (Karadeniz) İlave Dolgu Alanı imar planları ile bu planların deniz tarafında Bakanlığımızca hazırlanan ve ilgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılar ile kurum ve kuruluş görüşlerine sunulan "Park ve İbadet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliğinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylandığı ve Bakanlığımızın ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ile onaylı planların ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği bildirilmiş olup söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ilave ve değişikliklerine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun bulunmadığı, Bakanlığımızca onaylanarak ilgi (c)'de kayıtlı yazı ile dağıtımı yapılan imar planlarında mimari projeler dahilinde gerek duyulan İbadet Alanı büyüklüğünü (Cami) 3680 m ye çıkaran (46x80 metre boyutlarında), ve çekme mesafelerini yeniden düzenleyen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylandığı bildirilerek, mevzuat gereğince 30 (Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması ilgi (ç)'de kayıtlı Bakanlığımız yazısı ile talimatlandırılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 06.07.2022 tarihinde onaylanan NİP: 67535978 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP: 00791189 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 20.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 18.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilir.”

Bu haber 516 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum