ZONGULDAK'TAN 405 KİŞİ ALINACAK...

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 405 kişilik işçi alımı yapılacak.

ZONGULDAK'TAN 405 KİŞİ ALINACAK...

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 405 kişilik işçi alımı yapılacak.

ZONGULDAK'TAN 405 KİŞİ ALINACAK...
28 Ocak 2023 - 10:11

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 405 kişilik işçi alımı yapılacak.


TYP KATILIM ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:
TYP Katılımcı adaylarının Programa başlama aşamasında gerekli evrak kontrolü Yüklenici Kurum tarafından yapılacaktır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.
2. Kuruma kayıtlı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
4. Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
5. Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
6. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz.
7. TYP Yönetmeliğine göre; 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olan kişiler başvuru yapamaz. Bu tarihten itibaren bir katılımcı en fazla 9 ay süre ile TYP’den yararlanabilir.
8. TYP Genelgesi’nin 12/2-d maddesine göre liste ayrımı uygulanmayacaktır.
Elmas Adıyaman'a iki eksikle gitti!
Elmas Adıyaman'a iki eksikle gitti!
9. Başvuru/katılım şartlarının programa başvuru, programa başlama anında ve program süresince korunması zorunludur.
10. Başvuru başlangıç tarihi aynı gün olan TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilir.
11. TYP’lere devam süresince AKS’ye göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir.
12. AKS’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
13. AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
14. Hane gelir şartının programa başlangıç tarihinde sağlanmadığının sonradan tespit edilmesi durumunda; katılımcı, tespit tarihi itibarıyla geçersiz neden ile programdan çıkarılır ve katılımcıya yapılan tüm ödemeler, yükleniciye yapılan ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
15. TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
16. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.

Bu haber 497 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum